Utdelning av "jordlappar"

Vi i våran kår säljer jord på vårkanten. Det är en ren guldgruva faktiskt. Och vi barn/ungomar =) får den hemska uppgiften att gå omkring och dela ut dessa lappar i folks brevlådor...

Detta var våran första "hajk"